Ontdek Bamdura Bamboe & Ecologische voordelen

Lage Co2 voetafdruk en de duurzame impact

Bamboe heeft in vergelijking met veel andere materialen en hulpbronnen een relatief lage Co2voetafdruk. We geven een paar redenen waarom bamboe als milieuvriendelijk wordt beschouwd wat betreft de CO2-voetafdruk

Snelle Groei en Koolstofopname

Bamboe staat bekend om zijn snelle groeisnelheid. Het bereikt volwassenheid binnen drie tot vijf jaar, terwijl hardhoutbomen tientallen jaren nodig hebben om te groeien. Tijdens zijn groei neemt bamboe aanzienlijke hoeveelheden kooldioxide (CO2) op uit de atmosfeer via fotosynthese. Studies hebben aangetoond dat bamboe tot vier keer meer CO2 kan opnemen dan andere bomen. Dit maakt bamboe tot een effectief middel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Hernieuwbare Hulpbron

Bamboe is een zeer hernieuwbare hulpbron. Bij de oogst blijft het wortelsysteem van de plant intact, waardoor het zonder herplanting weer kan groeien. Daarnaast stimuleert het kappen van volwassen bamboeplanten het opkomen van nieuwe scheuten, wat verdere groei- en regeneratiecycli bevordert. Deze duurzame oogstmethode zorgt voor een continue aanvoer van bamboe, terwijl de noodzaak voor ontbossing wordt verminderd en de druk op de oogst van andere houtbronnen wordt verminderd.

Minder Energieverbruik

De verwerking en productie van bamboe vereisen doorgaans minder energie vergeleken met andere materialen. Bamboe kan worden verwerkt tot verschillende producten met relatief lage energie-inputs. Bijvoorbeeld, de productie van bamboe vloeren vereist minder energie-intensieve processen in vergelijking met vloeren die gemaakt zijn van niet-hernieuwbare bronnen.

Neem contact op

Heeft u een vraag, stel deze hier. We helpen graag.

Lage Afhankelijkheid van Chemicaliën

Bamboe vereist vaak een minimaal gebruik van pesticiden of kunstmest tijdens de teelt. In tegenstelling tot sommige conventionele gewassen die sterk afhankelijk zijn van chemische middelen, kan bamboe gedijen zonder overmatige chemische behandelingen. Dit vermindert het potentiële milieueffect dat gepaard gaat met het gebruik en de afvoer van landbouwchemicaliën, wat op zijn beurt bijdraagt aan een lagere CO2-voetafdruk.

Duurzame Supply Chain

Bamdura Bamboe heeft een relatief korte supply chain, vooral omdat onze plantages zeer dicht bij onze eigen fabrieken liggen, waardoor ons bamboe lokaal wordt gewonnen. Dit vermindert emissies die samenhangen met transport over lange afstanden. Bovendien kunnen bamboeproducten vaak afkomstig zijn van gecertificeerde duurzame plantages of beheerde bossen, waardoor verantwoorde en milieuvriendelijke praktijken in de hele supply chain worden gewaarborgd. Daarom kunnen we onze bamboe leveren met het FSC-certificaat.

Kies voor duurzaamheid:

Het belang van betrouwbare bronnen bij het selecteren van bamboeproducten

Hoewel bamboe inderdaad een positief milieuprofiel heeft, is het belangrijk op te merken dat de algehele CO2-voetafdruk van bamboeproducten nog steeds kan variëren afhankelijk van factoren zoals verwerkingsmethoden, transport en locale omstandigheden. Om de meest duurzame en koolstofarme opties te waarborgen, is het aan te bevelen om bamboeproducten te kiezen van betrouwbare bronnen die prioriteit geven aan milieuvriendelijke praktijken en certificeringen, zoals het Forest Stewardship Council (FSC) certificering of andere erkende duurzaamheidsstandaarden. Daarom kiest u Bamdura Bamboo, wij nemen deze zakenn zeer serieus.

Tijdens het onderzoeken van de gevolgen van de Co2 voetafdruk komen we veel technische termen tegen. Hier een korte lijst met uitleg van de begrippen.

  • Biogene CO2 (Biogenic CO2) wordt vastgelegd in biomassa tijdens de groei van een plant of boom en bijgevolg in een op biologie gebaseerd product
  •  Koolstofvoetafdruk (Carbon footprint) is een veelgebruikte methodologie waarin de broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van een product kunnen worden gemeten in termen van hun kg CO2-equivalent (CO2e).
  • Koolstofnegatief (Carbon negative) is een negatieve uitkomst van de koolstofvoetafdruk van een product, dat wil zeggen wanneer koolstofkredieten door koolstofopslag en energieproductie aan het einde van de levensfase hoger zijn dan de emissies veroorzaakt door productie en transport.
  • Koolstofopslag (Carbon sequestration) is het proces van het vastleggen en opslaan van atmosferisch kooldioxide, in dit geval in bamboebiomassa (bossen en producten).
  • Beoordelingen van wieg tot poort (Cradle-to-gate assessments) beschrijven de geaggregeerde milieueffecten van een product tijdens de productie, vanaf de winning van grondstoffen, transport en eindverwerking tot het gereed is voor verzending naar de klant bij de fabriekspoort.
  • Beoordelingen van wieg tot graf (Cradle-to-grave assessments) omvatten de geaggregeerde milieueffecten van een product tijdens de gebruiksfase en de fase van het einde van de levensduur, dus gedurende de hele levenscyclus.
  • Eco-kosten (Eco-cost) is een indicator in de levenscyclusbeoordeling (zie hieronder) die wordt gebruikt om de totale milieubelasting van een product over zijn levenscyclus uit te drukken op basis van de voorkoming van die belasting.
  • Levenscyclus beoordeling (LCA) (Life-Cycle Assessment (LCA)) is een methodologie die wordt gebruikt om de milieueffecten te beoordelen die gepaard gaan met alle stadia van de levenscyclus van een product, van wieg tot graf (zie hierboven). In tegenstelling tot een koolstofvoetafdrukbeoordeling is LCA gebaseerd op verschillende milieufactoren die naast het broeikaseffect (koolstofvoetafdruk) ook verzuring, eutrofiëring, smog, stof, toxiciteit, uitputting, landgebruik en afval omvatten.
  • Levenscyclus inventaris (LCI) (Life-Cycle Inventory (LCI)) is een onderdeel van de LCA, waarbij een inventaris wordt ontwikkeld van de stromen van een product systeem, inclusief de input van water, energie en grondstoffen en uitstoot in de lucht, land of water.